Υδραυλικές Εργασίες

Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι το κυκλοφορικό σύστημα του σπιτιού μας ή της επιχείρησής μας. Τα στελέχη της εταιρείας μας θα σας προτείνουν την πιο ενδεδειγμένη εφαρμογή μέσα από την γκάμα επιλογών των πιο αξιόπιστων υλικών που διαθέτουμε, προκειμένου να έχετε το καλύτερο και ασφαλές αποτέλεσμα, το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν οι  υδραυλικοί – εγκαταστάτες μας.

Αναλαμβάνουμε:

  • Τοποθέτηση των υδραυλικών ειδών.
  • Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, μπόιλερ.
  • Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση όλων αυτών.

Σε  κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε :

  • Για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Το συνολικό κόστος που απαιτείται για το έργο για κάθε στάδιο της εγκατάστασης.
  • Τις εναλλακτικές προτάσεις υλικών εγκατάστασης.