Μεταφορά Υλικών

Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ασφαλή και σωστή μεταφορά κατά την παράδοση των εμπορευμάτων μας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν καθώς είναι εύθραυστα, ογκώδη και βαριά. Τα ιδιόκτητα φορτηγά μας, τα οποία είναι εξοπλισμένα με γερανούς, διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των υλικών σας, γρήγορα και στον χώρο σας. Η παράδοση γίνεται στην είσοδο της οικίας ή της οικοδομής σας.