Ανακαίνιση

Εάν επιθυμείτε να ανακαινίσετε τον χώρο σας, μπορούμε να αναλάβουμε τα εξής:

  • Τοποθέτηση των προϊόντων σε νέα κατοικία. Οι τεχνικοί μας υδραυλικοί, πλακάδες κ.λπ. είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, έμπειροι και ικανοί να τοποθετήσουν τα υλικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  • Ανακαίνιση του μπάνιου.
  • Ανακαίνιση του δαπέδου.
  • Ανακαίνιση της κουζίνας (εκτός των επίπλων).
  • Αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντων.
  • Ολοκληρωμένη θερμοϋδραυλική εγκατάσταση, οποιασδήποτε μορφής (με σώματα, ενδοδαπέδια) και με όλα τα είδη καυσίμου (ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο, ξύλο, πέλλετ).

Σε  κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε:

  • Για τα υλικά και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
  • Το συνολικό κόστος που απαιτείται για το έργο για κάθε στάδιο της εγκατάστασης.
  • Τις εναλλακτικές προτάσεις υλικών εγκατάστασης.