Ανακαίνιση μπάνιου στην Ξάνθη

Πριν, κατά τη διάρκεια και τελικό αποτέλεσμα.