Χαλύβδινα Εξαρτήματα

  • Χαλύβδινα εξαρτήματα ATUSA.

Παράγονται από σφυρηλατιμένο χυτοσίδηρο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO49.

Είδος: Γαλβανιζέ και Μαύρα.

  • Αυλακωτά εξαρτήματα πυρόσβεσης βαμμένα.