Χαλυβδοσωλήνες

  • Χαλυβδοσωλήνες αυτογενούς συγκόλλησης με υψίσυχνα ρεύματα, μήκους 6m (±50mm).

Χρησιμοποιούνται για τα δίκτυα:
– Φυσικού αερίου: Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE πιστοποιημένοι με CE, σειρά Medium (μεσαίου τύπου).
– Δίκτυα πυρόσβεσης: Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE PYRO σειρά Medium, με αυλακωτά άκρα ειδικά για δίκτυα πυρόσβεσης.
– Δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης:
•Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE σειρά Medium.
•Χαλυβδοσωλήνες SD TUBE σειρά L (ελαφριού τύπου).

Είδος: Γαλβανισμένοι, μαύροι ή άβαφοι.
Άκρα: Σπείρωμα με μούφα ή αυλακωμένα ή ελεύθερα.
Επιψευδαργύρωση: Εν θερμώ.
Βαφή: Μαύρο εξωτερικό χρώμα νερού με βάση ακρυλικό πολυμερές.

  • Χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, γαλβανισμένοι ή μαύροι. Μήκη 5-7m.