Χαλκοσωλήνες

Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Χαλκοσωλήνες ELVACHALKOR

Γυμνοί
•Ευθύγραμμοι γυμνοί σωλήνες 3m με διάμετρο από Φ10 έως Φ54 και διαφορετικά πάχη.
•Ευθύγραμμοι γυμνοί χαλκοσωλήνες μήκους 4m με διάμετρο από Φ10 έως Φ108 και διαφορετικά πάχη.
•Ρολλοί των 25m ή 50m TALOS ECOTHERM με πάχος μόνωσης 9mm, σε διατομές Φ12 έως Φ22 και πάχος 1mm.
•Επενδεδυμένοι ρολλοί PVC των 25m ή 50m σε διατομές από Φ12 έως Φ22, πάχους 0,8mm ή 1mm.
•Επενδεδυμένοι ευθύγραμμοι χαλκοσωλήνες 4m σε διατομές από Φ15 έως Φ22, πάχους 1mm.

Ψυκτικοί
•Ευθύγραμμοι ψυκτικοί με εξωτερική διάμετρο από 3/8ʺ έως 4⅛ʺ (τιμή ανά μέτρο).
•Ρολλοί PVC με διάμετρο από 3/16ʺ έως 7/8ʺ και πάχη 0,8mm και 1mm σε ρολλούς των 30m και 15m (τιμή ανά κιλό).
•Μονωμένοι ψυκτικοί ρολλοί με μόνωση PE-X TALOS ECOTHERM σε διατομές από 3/16ʺ έως 7/8ʺ και πάχη 0,8mm έως 1mm. Μήκη των 30m και 15m (τιμή ανά μέτρο).
•Διπλοί μονωμένοι ψυκτικοί χαλκοσωλήνες με μόνωση PE-X σε διατομές 1/4ʺ και 3/8ʺ έως 1/2ʺ και 3/4ʺ και πάχη 0,8mm και 1mm. Μήκη των 20m (τιμή ανά μέτρο).