Θερμομονωτική πλάκα κόμβων

Το σύστημα με ειδικά διαμορφωμένη θερμομονωτική πλάκα με κόμβους. Η πλάκα κόμβων καλύπτεται από σκληρό διαχωριζόμενο πλαστικό για πλήρη προστασία της πολυστερίνης. Η ειδική κατασκευή της εξασφαλίζει τη σταθερή στήριξη του σωλήνα αλλά και την ομοιογενή σύνδεση μεταξύ των πλακών, χωρίς μετατοπίσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά