Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Reflex
N400

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N400. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N300

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N300. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N250

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N250. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N200

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N200. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N140

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N140. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N100

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N100. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N80

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N80. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N50

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N50. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N35

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N35. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N25

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N25. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N18

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N18. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα
Reflex
N12

Κλειστό δοχείο διαστολής Reflex N12. Τα δοχεία διαστολής μεμβράνης της σειράς Reflex εφαρμόζονται σε κάθε εξειδικευμένη λύση. Είναι κατάλληλα για διάφορα επίπεδα πίεσης λειτουργίας και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ονομαστικών όγκων. Επίσης, ανάλογα με την εφαρμογή τους, τα δοχεία αυτά είναι επίπεδα ή κυλινδρικά, με διάφραγμα ή με αντικαθιστόμενη μεμβράνη.

Διαβάστε περισσότερα