Πριν προβούμε στην αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στα εξής:

  1. Μέγεθος του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι επιλογές σε χωρητικότητα νερού του δοχείου του ηλιακού είναι συνήθως στα 120lt, στα 150 ή 160lt και στα 200lt. Γενικά υπολογίζουμε αυτό που επαρκεί, υπολογίζοντας μια μέση κατανάλωση ανά άτομο τα 40 λίτρα (εάν δεν κάνουμε εξεζητημένη χρήση). Άρα για μία 4μελή οικογένεια ένα δοχείο από 150 έως 160 λίτρα κρίνονται ικανοποιητικά. Δηλαδή 4 μέλη x 40 λίτρα = 160 λίτρα ή αντίστοιχα 3 μέλη x 40 λίτρα = 120 λίτρα.
  1. Ποιότητα του δοχείου: Τα δοχεία του ηλιακού διαφέρουν σε σχέση με το υλικό που έχουν στον εσωτερικό τους κάδο για το νερό που χρησιμοποιούμε και έρχεται σε επαφή με εμάς (γιατί τα υγρά νερό και αντιψυκτικό του συλλέκτη είναι μέρος ενός κλειστού κυκλώματος). Τα δοχεία διακρίνονται σε:
  • GLASS, δηλαδή δοχείο μπόιλερ με επίστρωση ειδικής υάλωσης πάνω σε λαμαρίνα.
  • ΧΑΛΚΙΝΟ, δηλαδή μπόιλερ με κατασκευασμένο τον εσωτερικό μανδύα από χαλκό.
  • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΙΝΟΧ), δηλαδή δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα με αντοχή στην διάβρωση και ηλεκτρόλυση.
  1. Συλλέκτες του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι συλλέκτες σήμερα έχουν επίστρωση τιτανίου με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και κυρίως τον χειμώνα. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια, συντομεύει τον χρόνο που θερμαίνεται το νερό, που χρησιμοποιούμε από τον ηλιακό.
    Η συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού διαφέρει και πλέον δίνονται περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε τύπο ηλιακού, με έναν ή δύο συλλέκτες για τα ηλιακά από 150 λίτρα και πάνω, π.χ. ηλιακό 160 λίτρα με 2m², με 2,35m², με 2,75m² κλπ. Επίσης διαφέρει και η ποιότητα των ηλιακών συλλεκτών, παίρνοντας υπ’όψιν τη μόνωση, το κρύσταλλο, το αλουμίνιο, την πυκνότητα των σωληνώσεων, το φύλλο απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν μετρήσεις και πιστοποιήσεις αντίστοιχα για τους συλλέκτες που τους διαφοροποιεί.
  1. Βάση ηλιακού θερμοσίφωνα: Ανάλογα με το μέρος τοποθέτησής του ονομάζονται πλάκας ή κεραμοσκεπής. Ο προσανατολισμός τους πρέπει να είναι νότιος με νοτιοδυτικός και να μην υπάρχουν εμπόδια που τον επισκιάζουν, για τη μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας.

Author dimitris bak