Κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου είναι καλό να ελέγχουμε την εγκατάσταση της θέρμανσης του σπιτιού ή της επιχείρησής μας για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιμέρους σημεία ελέγχου, καθώς και κάποιες πιθανές βλάβες και την αντιμετώπισή τους που πιθανά μπορείτε να κάνετε και οι ίδιοι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤHΣ

Αν ο κυκλοφορητής (με ταχύτητες) δε λειτουργεί ενώ τροφοδοτείται με τάση, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:

 • Να είναι κολλημένος ο κινητήρας. Αυτό συνήθως μπορεί να παρουσιαστεί αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι.
 • Να έχει φρακάρει η φτερωτή στο κέλυφος από σκουριές ή σκουπίδια που υπήρχαν στο δίκτυο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στο κέλυφος της αντλίας και την καθαρίζουμε. Η τυχόν υπερθέρμανση του νερού μπορεί να στρεβλώσει (πετσικάρει) τη φτερωτή. Ξεβιδώνουμε τον κινητήρα και αντικαθιστούμε τη φτερωτή.
 • Σε μονοφασικό κυκλοφορητή μπορεί να έχει καταστραφεί ο πυκνωτής εκκίνησης. Αν ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και στρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι, ο κυκλοφορητής δεν ξεκινάει, ο πυκνωτής έχει χαλάσει. Τον αντικαθιστούμε με ένα καινούριο με ίδια χαρακτηριστικά.
 • Οι επαφές ρύθμισης των ταχυτήτων περιστροφής μπορεί να είναι κατεστραμμένες. Αντικαθιστούμε το μοντούλ ταχυτήτων.
 • Σε τριφασικό κυκλοφορητή ελέγχουμε αν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό. Αν αυτό συμβαίνει, ελέγχουμε αν πάνε τρεις φάσεις ή μήπως έχει κολλήσει ο άξονας.
 • Να έχει καεί η περιέλιξη. Αυτό μπορεί να συμβεί από είσοδο νερού στα τυλίγματα του κινητήρα.

Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Σαν πιθανές αιτίες δημιουργίας θορύβου από τον κυκλοφορητή σε ένα δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:

 • Η μεγάλη ταχύτητα νερού. Αν η ταχύτητα του νερού σε κάποια τμήματα του δικτύου ξεπεράσει το 1 m/sec μπορεί να είναι αιτία να ακουστεί θόρυβος ροής. Η μείωση των στροφών του κυκλοφορητή μειώνει και την ένταση του θορύβου. Αν η μείωση των στροφών γίνει αιτία ώστε κάποια σώματα να τροφοδοτηθούν ελλιπώς με νερό, θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα.
 • Σκουπίδια στην αντλία. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εύκολα με άνοιγμα και καθαρισμό της φτερωτής και του κελύφους.
 • Μεταφορά δονήσεων από τον κυκλοφορητή στις σωλήνες και εμφάνιση φαινομένων συντονισμού. Η λύση μπορεί να προέλθει αν προβούμε σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: i) προσθήκη αντικραδασμικών εξαρτημάτων, ii) καλύτερη στήριξη των σωλήνων και σε μικρότερη απόσταση τα στηρίγματα, iii) χρήση στηριγμάτων με λάστιχο, iv) μόνωση των σωλήνων.
 • Θόρυβοι από σπηλαίωση. Αν η πίεση του νερού μειωθεί, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της σπηλαίωσης με επακόλουθο μεταξύ των άλλων την εμφάνιση θορύβου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με επαναφορά της πίεσης στα κανονικά επίπεδα, από τον αυτόματο πλήρωσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

Οι βλάβες στους αυτόµατους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης. Ευτυχώς όµως το κόστος τους είναι µικρό και η αντικατάστασή τους εύκολη. Τα πιθανότερα προβλήµατα που µπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι:

 • Να µην έχουµε πλήρωση της εγκατάστασης λόγω κολλήµατος από άλατα. Χτυπώντας το ελαφρά µε ένα σφυρί είναι πιθανό να ξεκολλήσει το έµβολο από τα άλατα. Αν αποτύχει, τότε στρέφουµε την βαλβίδα ρύθµισης προς τα δεξιά µέχρι να ακούσουµε το νερό να εισέρχεται.
 • Μεγάλη αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει όταν έχει καταστραφεί το ελατήριο. Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούµε τον αυτόµατο. Πριν τον αντικαταστήσουµε, ανοίγουµε τον αυτόµατο και καθαρίζουµε το έµβολο καθώς µπορεί η ανεπιθύµητη αύξηση της πίεσης να οφείλεται στις επικαθίσεις σκουπιδιών στο έµβολο.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης. Τότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος της καλής λειτουργίας του αυτόµατου πλήρωσης. Ο έλεγχος γίνεται αδειάζοντας µικρή ποσότητα νερού από την εγκατάσταση, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την πίεση και παρακολουθώντας στο µανόµετρο αν θα αποκατασταθεί. Η βλάβη του αυτόµατου πλήρωσης µπορεί να προκαλέσει το φαινόµενο σπηλαίωσης. (Η σπηλαίωση είναι η δημιουργία φυσαλίδων ατµού σε ένα ρέον υγρό στο σηµείο όπου η πίεση του πέφτει χαµηλότερα από την πίεση ατµού του. Η σπηλαίωση θεωρείται από τους κύριους παράγοντες φθοράς σε βιοµηχανικά συστήµατα).

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του καυστήρα είναι το μπεκ. Κατά το ξεκίνημα του καυστήρα για την χειμερινή περίοδο, πρέπει να είναι καθαρό από βρωμιές ή σκουπίδια. Η αντικατάστασή του με ένα νέο μπεκ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

Πριν την εκκίνηση του λέβητα ελέγχουμε την ηλεκτροβάνα αυτονομίας. Αυτό γίνεται ως εξής: αφαιρούμε τον κινητήρα από τον κορμό και κατόπιν ελέγχουμε αν γυρνάει η βίδα η οποία βρίσκεται στον κορμό, έτσι ώστε ανάλογα με την εντολή που θα πάρει από τον θερμοστάτη χώρου να μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το φίλτρο πετρελαίου πρέπει να είναι καθαρό. Για να το ελέγξουμε, το ξεβιδώνουμε και το καθαρίζουμε με πετρέλαιο έτσι ώστε να φύγουν βρωμιές ή σκουπίδια. Αλλιώς, υπάρχει περίπτωση αυτά να οδηγηθούν στον καυστήρα και να καταλήξουν στο μπεκ πετρελαίου, προκαλώντας έτσι βλάβη.

Author dimitris bak