Δελτίο δεδομένων ασφαλείας DOW EUROPE GMBH αντιψυκτικού υγρού Propylene Glycol

Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας DOW EUROPE GMBH για το αντιψυκτικό υγρό Propylene Glycol.

Εάν πρέπει να αντικαταστήσουμε το καπάκι της λεκάνης και δεν ξέρουμε το μοντέλο, τι μπορούμε να κάνουμε;

Τα καλύμματα λεκάνης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον οίκο κατασκευής τους.
Αν δεν γνωρίζετε το μοντέλο είναι σημαντικό να εντοπίσετε τη μάρκα, τον οίκο κατασκευής της λεκάνης ή του καλύμματος.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κανένα στοιχείο, φτιάξτε ένα «πατρόν» σε ένα οποιοδήποτε μεγάλο χαρτί, ζωγραφίζοντας το περίγραμμα της λεκάνης και τη θέση των δύο οπών στήριξης του καλύμματος.

Ακόμη καλό θα ήταν να φωτογραφίστε με το κινητό σας την πρόσοψη της λεκάνης ώστε ο εξειδικευμένος πωλητής μας θα προσπαθήσει να το εντοπίσει. Μπορείτε να μας στείλετε τη φωτογραφία με e-mail ή στον αριθμό viber που θα σας δώσουμε.

Έλεγχοι στην εγκατάσταση θέρμανσης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου

Κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου είναι καλό να ελέγχουμε την εγκατάσταση της θέρμανσης του σπιτιού ή της επιχείρησής μας για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιμέρους σημεία ελέγχου, καθώς και κάποιες πιθανές βλάβες και την αντιμετώπισή τους που πιθανά μπορείτε να κάνετε και οι ίδιοι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤHΣ

Αν ο κυκλοφορητής (με ταχύτητες) δε λειτουργεί ενώ τροφοδοτείται με τάση, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:

 • Να είναι κολλημένος ο κινητήρας. Αυτό συνήθως μπορεί να παρουσιαστεί αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι.
 • Να έχει φρακάρει η φτερωτή στο κέλυφος από σκουριές ή σκουπίδια που υπήρχαν στο δίκτυο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στο κέλυφος της αντλίας και την καθαρίζουμε. Η τυχόν υπερθέρμανση του νερού μπορεί να στρεβλώσει (πετσικάρει) τη φτερωτή. Ξεβιδώνουμε τον κινητήρα και αντικαθιστούμε τη φτερωτή.
 • Σε μονοφασικό κυκλοφορητή μπορεί να έχει καταστραφεί ο πυκνωτής εκκίνησης. Αν ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και στρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι, ο κυκλοφορητής δεν ξεκινάει, ο πυκνωτής έχει χαλάσει. Τον αντικαθιστούμε με ένα καινούριο με ίδια χαρακτηριστικά.
 • Οι επαφές ρύθμισης των ταχυτήτων περιστροφής μπορεί να είναι κατεστραμμένες. Αντικαθιστούμε το μοντούλ ταχυτήτων.
 • Σε τριφασικό κυκλοφορητή ελέγχουμε αν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό. Αν αυτό συμβαίνει, ελέγχουμε αν πάνε τρεις φάσεις ή μήπως έχει κολλήσει ο άξονας.
 • Να έχει καεί η περιέλιξη. Αυτό μπορεί να συμβεί από είσοδο νερού στα τυλίγματα του κινητήρα.

Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Σαν πιθανές αιτίες δημιουργίας θορύβου από τον κυκλοφορητή σε ένα δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:

 • Η μεγάλη ταχύτητα νερού. Αν η ταχύτητα του νερού σε κάποια τμήματα του δικτύου ξεπεράσει το 1 m/sec μπορεί να είναι αιτία να ακουστεί θόρυβος ροής. Η μείωση των στροφών του κυκλοφορητή μειώνει και την ένταση του θορύβου. Αν η μείωση των στροφών γίνει αιτία ώστε κάποια σώματα να τροφοδοτηθούν ελλιπώς με νερό, θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα.
 • Σκουπίδια στην αντλία. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εύκολα με άνοιγμα και καθαρισμό της φτερωτής και του κελύφους.
 • Μεταφορά δονήσεων από τον κυκλοφορητή στις σωλήνες και εμφάνιση φαινομένων συντονισμού. Η λύση μπορεί να προέλθει αν προβούμε σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: i) προσθήκη αντικραδασμικών εξαρτημάτων, ii) καλύτερη στήριξη των σωλήνων και σε μικρότερη απόσταση τα στηρίγματα, iii) χρήση στηριγμάτων με λάστιχο, iv) μόνωση των σωλήνων.
 • Θόρυβοι από σπηλαίωση. Αν η πίεση του νερού μειωθεί, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της σπηλαίωσης με επακόλουθο μεταξύ των άλλων την εμφάνιση θορύβου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με επαναφορά της πίεσης στα κανονικά επίπεδα, από τον αυτόματο πλήρωσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

Οι βλάβες στους αυτόµατους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης. Ευτυχώς όµως το κόστος τους είναι µικρό και η αντικατάστασή τους εύκολη. Τα πιθανότερα προβλήµατα που µπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι:

 • Να µην έχουµε πλήρωση της εγκατάστασης λόγω κολλήµατος από άλατα. Χτυπώντας το ελαφρά µε ένα σφυρί είναι πιθανό να ξεκολλήσει το έµβολο από τα άλατα. Αν αποτύχει, τότε στρέφουµε την βαλβίδα ρύθµισης προς τα δεξιά µέχρι να ακούσουµε το νερό να εισέρχεται.
 • Μεγάλη αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει όταν έχει καταστραφεί το ελατήριο. Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούµε τον αυτόµατο. Πριν τον αντικαταστήσουµε, ανοίγουµε τον αυτόµατο και καθαρίζουµε το έµβολο καθώς µπορεί η ανεπιθύµητη αύξηση της πίεσης να οφείλεται στις επικαθίσεις σκουπιδιών στο έµβολο.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης. Τότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος της καλής λειτουργίας του αυτόµατου πλήρωσης. Ο έλεγχος γίνεται αδειάζοντας µικρή ποσότητα νερού από την εγκατάσταση, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την πίεση και παρακολουθώντας στο µανόµετρο αν θα αποκατασταθεί. Η βλάβη του αυτόµατου πλήρωσης µπορεί να προκαλέσει το φαινόµενο σπηλαίωσης. (Η σπηλαίωση είναι η δημιουργία φυσαλίδων ατµού σε ένα ρέον υγρό στο σηµείο όπου η πίεση του πέφτει χαµηλότερα από την πίεση ατµού του. Η σπηλαίωση θεωρείται από τους κύριους παράγοντες φθοράς σε βιοµηχανικά συστήµατα).

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του καυστήρα είναι το μπεκ. Κατά το ξεκίνημα του καυστήρα για την χειμερινή περίοδο, πρέπει να είναι καθαρό από βρωμιές ή σκουπίδια. Η αντικατάστασή του με ένα νέο μπεκ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

Πριν την εκκίνηση του λέβητα ελέγχουμε την ηλεκτροβάνα αυτονομίας. Αυτό γίνεται ως εξής: αφαιρούμε τον κινητήρα από τον κορμό και κατόπιν ελέγχουμε αν γυρνάει η βίδα η οποία βρίσκεται στον κορμό, έτσι ώστε ανάλογα με την εντολή που θα πάρει από τον θερμοστάτη χώρου να μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το φίλτρο πετρελαίου πρέπει να είναι καθαρό. Για να το ελέγξουμε, το ξεβιδώνουμε και το καθαρίζουμε με πετρέλαιο έτσι ώστε να φύγουν βρωμιές ή σκουπίδια. Αλλιώς, υπάρχει περίπτωση αυτά να οδηγηθούν στον καυστήρα και να καταλήξουν στο μπεκ πετρελαίου, προκαλώντας έτσι βλάβη.

Με έναν ηλιακό θερμοσίφωνα έχουμε επιπλέον επιλογές!
 • Το ζεστό νερό από τον ηλιακό θερμοσίφωνα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων ή ακόμη υπάρχουν μονάδες αερίου που μας ανεβάζουν τη θερμοκρασία των νερών του ηλιακού αν αυτή δεν είναι στο επιθυμητό σημείο π.χ. από τους 25°C στους 37°C και όχι από τους 15°C που είναι το νερό της ύδρευσης στους 37°C.
 • Όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες διαθέτουν και ηλεκτρική αντίσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσουμε τη θερμοκρασία του νερού χρήσης.
 • Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, εκτός από την ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ενέργεια της θέρμανσης που χρησιμοποιούμε το χειμώνα, π.χ. από πετρέλαιο, υγραέριο, στερεά καύσιμα, η οποία θα λειτουργήσει όπως το μπόιλερ στο σπίτι μας μέσα. Στην περίπτωση αυτή ο ηλιακός μας θερμοσίφωνας ονομάζεται τριπλής ενέργειας και θα πρέπει να παραγγελθεί σαν τέτοιος εφόσον υπάρχουν οι υποδομές (π.χ. παροχή καλοριφέρ προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα).
 • Σε περίπτωση κυρίως μονοκατοικιών ή συγκροτημάτων με κοινά ενεργειακά χαρακτηριστικά μπορεί να τοποθετηθεί συστοιχία συλλεκτών και το δοχείο να είναι σε χώρο λεβητοστασίου, όπου με ένα σταθμό ελέγχου θα λειτουργήσουμε το σύστημα το οποίο λέγεται βεβιασμένης κυκλοφορίας.
 • Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε συλλέκτες κενού αντί για τους επιλεκτικούς στις περιπτώσεις: Α) Μη ικανοποιητικής ηλιοφάνειας Β) Αυξημένη ζήτηση για Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ).
Προστασία ηλιακού θερμοσίφωνα από τον παγετό

Όταν υπάρχει περίπτωση παγωνιάς δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον ηλιακό μας γιατί υπάρχει αντιψυκτικό στο κλειστό του κύκλωμα που τον προστατεύει. Υπάρχει όμως περίπτωση να παγώσει το νερό στις σωληνώσεις που μεταφέρουν το νερό από το σπίτι μας στον ηλιακό και από τον ηλιακό στο σπίτι. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο, φροντίζουμε το βράδυ να έχουμε ζεστάνει τον ηλιακό μας με το ρεύμα, ενώ αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα παγώσουν οι σωλήνες, αφήνουμε κατά την διάρκεια της νύχτας, μία βρύση του ζεστού νερού να τρέχει ελάχιστα. Σε περίπτωση που συμβεί να παγώσουν οι σωλήνες, τότε δεν ανάβουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και ανοίγουμε μία βρύση του ζεστού, περιμένοντας πότε θα ξεπαγώσουν. Κατόπιν μπορούμε να ανοίξουμε την ηλεκτρική αντίσταση.

Σύντομες οδηγίες για την αντιμετώπιση του παγετού:

 1. Αφήνουμε λίγο ανοικτή μία βρύση ζεστού νερού για όσο χρόνο η θερμοκρασία πλησιάζει ή πέφτει κάτω από τους 0°C.
 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου ροή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστολάκι μαλλιών για να ξεπαγώσουμε αρχικά την βαλβίδα ασφαλείας και στη συνέχεια τα εκτεθειμένα τμήματα σωληνώσεων.
 3. Μην χρησιμοποιείτε φλόγιστρα ή καυτό νερό γιατί το πιθανότερο είναι να σπάσουμε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα.
 4. Η χρήση της αντίστασης για θέρμανση του νερού πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με προσοχή έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού, η οποία στην περίπτωση που συναντήσει παγωμένα τμήματα του δικτύου μπορεί να προκαλέσει θερμικό σοκ και ρωγμές.

 

Πώς γίνεται η εξαέρωση των καλοριφέρ;

Η πρώτη κίνηση είναι να ανάψουμε το σύστημα θέρμανσης και να περιμένουμε έτσι ώστε να ζεσταθούν αρκετά τα σώματα. Κατόπιν θα πρέπει να τα ελέγξουμε ένα ένα για να δούμε εάν έχουν ζεσταθεί ικανοποιητικά. Αυτό που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι εάν ακούμε θόρυβο μέσα στα σώματα καθώς και εάν κάποια από αυτά δεν έχουν θερμανθεί επαρκώς. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξαέρωση των καλοριφέρ έχοντας υπόψη ότι τα σώματα καίνε για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Καλό είναι να έχουμε πρόχειρο ένα δοχείο για να μαζέψουμε το ζεστό νερό που βγαίνει και κάποια πανιά για να μη λερώσουμε το πάτωμα. Επίσης, απαραίτητο για την εξαέρωση είναι να έχουμε το ειδικό κλειδί-πεταλούδα ή ένα λεπτό κατσαβίδι (για τα πιο καινούργια καλοριφέρ). Πολλά σώματα έχουν ένα μικρό βρυσάκι, μέρος της εξαερωτικής βαλβίδας. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάζει προς τα κάτω έτσι ώστε να μη χυθεί το νερό εκτός του δοχείου. Ανοίγουμε λοιπόν προσεκτικά την βαλβίδα εξαερισμού που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλοριφέρ και περιμένουμε να φύγει όλος ο αέρας. Αυτό το καταλαβαίνουμε διότι όταν τελειώσει ο αέρας ξεκινά να βγαίνει νερό με σταθερή ροή, οπότε και κλείνουμε τη βαλβίδα εξαερισμού. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι τα σώματα να σταματήσουν να κάνουν θόρυβο και να είναι όλα ομοιόμορφα ζεστά.
Tip 1: Στην περίπτωση που τα καλοριφέρ δεν ζεσταίνουν ενώ έχετε κάνει την εξαέρωση θα πρέπει να καλέσετε κάποιον τεχνικό.
Tip 2: Προσοχή στην ασφάλεια! Καλό είναι κατά την εξαέρωση των καλοριφέρ να μην υπάρχουν παιδιά τριγύρω, ώστε σε περίπτωση που πεταχτεί καυτό νερό να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα.

Πώς γίνεται η συντήρηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα;

Όπως κάθε σύστημα που λειτουργεί έτσι και ο ηλιακός θερμοσίφωνας θέλει τη συντήρησή του.

 • Η καλύτερη απόδοση των σημερινών ηλιακών σε περιόδους με λιγότερη ηλιοφάνεια π.χ. τον χειμώνα, μας δημιουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες την «υποχρέωση» να ανανεώνουμε το νερό του δοχείου ή αν απουσιάζουμε για διάστημα από το σπίτι μας, να σκεπάζουμε τους συλλέκτες προκειμένου να αποφύγουμε τις υπερθερμάνσεις, που ναι μεν το νερό θα εκτονωθεί από την βαλβίδα, «κουράζουμε» όμως τον ηλιακό και τον καταπονούμε.
 • Όταν η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα μειώνεται, η πιο πιθανή αιτία είναι η έλλειψη αντιψυκτικού υγρού στον συλλέκτη. Το συμπληρώνουμε κατά προτίμηση το βράδυ με το ειδικό υγρό (όχι PARAFLU) και κλείνουμε τη βαλβίδα το πρωί. Προσοχή στο αντιψυκτικό που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Στο δοχείο του ηλιακού θερμοσίφωνα επάνω στην αντίσταση είναι βιδωμένο και το ανόδιο μαγνησίου, το οποίο φθείρεται και πρέπει να αντικαθίσταται. Αυτό συμβαίνει κάθε 2 ή 3 έτη. Η αντίσταση πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με τη γείωση της οικοδομής.
Πώς επιλέγουμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα και τι επιλογές υπάρχουν;

Πριν προβούμε στην αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στα εξής:

 1. Μέγεθος του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι επιλογές σε χωρητικότητα νερού του δοχείου του ηλιακού είναι συνήθως στα 120lt, στα 150 ή 160lt και στα 200lt. Γενικά υπολογίζουμε αυτό που επαρκεί, υπολογίζοντας μια μέση κατανάλωση ανά άτομο τα 40 λίτρα (εάν δεν κάνουμε εξεζητημένη χρήση). Άρα για μία 4μελή οικογένεια ένα δοχείο από 150 έως 160 λίτρα κρίνονται ικανοποιητικά. Δηλαδή 4 μέλη x 40 λίτρα = 160 λίτρα ή αντίστοιχα 3 μέλη x 40 λίτρα = 120 λίτρα.
 1. Ποιότητα του δοχείου: Τα δοχεία του ηλιακού διαφέρουν σε σχέση με το υλικό που έχουν στον εσωτερικό τους κάδο για το νερό που χρησιμοποιούμε και έρχεται σε επαφή με εμάς (γιατί τα υγρά νερό και αντιψυκτικό του συλλέκτη είναι μέρος ενός κλειστού κυκλώματος). Τα δοχεία διακρίνονται σε:
 • GLASS, δηλαδή δοχείο μπόιλερ με επίστρωση ειδικής υάλωσης πάνω σε λαμαρίνα.
 • ΧΑΛΚΙΝΟ, δηλαδή μπόιλερ με κατασκευασμένο τον εσωτερικό μανδύα από χαλκό.
 • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΙΝΟΧ), δηλαδή δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα με αντοχή στην διάβρωση και ηλεκτρόλυση.
 1. Συλλέκτες του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι συλλέκτες σήμερα έχουν επίστρωση τιτανίου με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και κυρίως τον χειμώνα. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια, συντομεύει τον χρόνο που θερμαίνεται το νερό, που χρησιμοποιούμε από τον ηλιακό.
  Η συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού διαφέρει και πλέον δίνονται περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε τύπο ηλιακού, με έναν ή δύο συλλέκτες για τα ηλιακά από 150 λίτρα και πάνω, π.χ. ηλιακό 160 λίτρα με 2m², με 2,35m², με 2,75m² κλπ. Επίσης διαφέρει και η ποιότητα των ηλιακών συλλεκτών, παίρνοντας υπ’όψιν τη μόνωση, το κρύσταλλο, το αλουμίνιο, την πυκνότητα των σωληνώσεων, το φύλλο απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν μετρήσεις και πιστοποιήσεις αντίστοιχα για τους συλλέκτες που τους διαφοροποιεί.
 1. Βάση ηλιακού θερμοσίφωνα: Ανάλογα με το μέρος τοποθέτησής του ονομάζονται πλάκας ή κεραμοσκεπής. Ο προσανατολισμός τους πρέπει να είναι νότιος με νοτιοδυτικός και να μην υπάρχουν εμπόδια που τον επισκιάζουν, για τη μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας.
Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, αφορά σε όλα τα κλιματιστικά Eco Design. Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύουν όλα τα κλιματιστικά και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση του ρεύματος και την ενεργειακή κατάταξη του κλιματιστικού.

 1. Εμπορικό σήμα.
 2. Ενεργειακή κατάταξη στην Ψύξη. Α+++ η πιο αποδοτική.
 3. Ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 4. SEER: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης ψύξης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην λειτουργία της ψύξης σε KWh/ έτος.
 5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην Ψύξη (kW/έτος).
 6. Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB).
 7. Ισχύς θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB).
 8. Μοντέλο εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 9. Ενεργειακή κατάταξη στη θέρμανση.
 10. Θερμικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 11. SCOP: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση, ο οποίος υπολογίζεται ως λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης σε KWh/έτος.
 12. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kW/έτος).
 13. Ευρωπαϊκός χάρτης χωρισμένος σε 3 ζώνες.
Τι είναι ο ιονιστής στα κλιματιστικά και γιατί να επιλέξω κλιματιστικό με ιονιστή;

Κάθε κλιματιστικό είναι εφοδιασμένο με φίλτρα που καθαρίζουν τον κλιματιζόμενο αέρα από σκόνες, οσμές, μικροοργανισμούς κ.λπ. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις άνεσης και υγιεινής κάνουν κάποιους κατασκευαστές να εφοδιάζουν τα κλιματιστικά και με ιονιστή. Ο ιονιστής είναι ένα πρόσθετο φίλτρο προηγμένης ηλεκτρονικής τεχνολογίας (cold plasma) που απελευθερώνει ιόντα στον αέρα, με αποτέλεσμα ο αέρας που φτάνει στον κλιματιζόμενο χώρο να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους ξένα σωματίδια (σκόνες, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα στοιχεία που υπάρχουν στον αέρα). Δεν απαιτείται η μόνιμη ενεργοποίηση του ιονιστή, μπορείτε να τον ενεργοποιείτε περίπου μία ώρα στο σύνολο της κάθε ημέρας που χρησιμοποιείται το κλιματιστικό σας. Τελικό αποτέλεσμα: ένα περιβάλλον χωρίς οσμές, υγιεινό, ασφαλές ήρεμο και ευχάριστο.