Δελτίο δεδομένων ασφαλείας DOW EUROPE GMBH αντιψυκτικού υγρού Propylene Glycol

Πατήστε εδώ για να δείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας DOW EUROPE GMBH για το αντιψυκτικό υγρό Propylene Glycol.

Εάν πρέπει να αντικαταστήσουμε το καπάκι της λεκάνης και δεν ξέρουμε το μοντέλο, τι μπορούμε να κάνουμε;

Τα καλύμματα λεκάνης διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και τον οίκο κατασκευής τους. Αν δε γνωρίζετε το μοντέλο είναι σημαντικό να εντοπίσετε τη μάρκα, τον οίκο κατασκευής της λεκάνης ή του καλύμματος. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε κανένα στοιχείο, φτιάξτε ένα «πατρόν» σε ένα οποιοδήποτε μεγάλο χαρτί, ζωγραφίζοντας το περίγραμμα της λεκάνης και τη θέση των δύο οπών στήριξης του καλύμματος. Ακόμη καλό θα ήταν να φωτογραφίστε με το κινητό σας την πρόσοψη της λεκάνης ώστε ο εξειδικευμένος πωλητής μας θα προσπαθήσει να το εντοπίσει. Μπορείτε να μας στείλετε τη φωτογραφία με e-mail ή στον αριθμό viber που θα σας δώσουμε.

Έλεγχοι στην εγκατάσταση θέρμανσης κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου

Κατά την έναρξη της χειμερινής περιόδου είναι καλό να ελέγχουμε την εγκατάσταση της θέρμανσης του σπιτιού ή της επιχείρησής μας για να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα επιμέρους σημεία ελέγχου, καθώς και κάποιες πιθανές βλάβες και την αντιμετώπισή τους που πιθανά μπορείτε να κάνετε και οι ίδιοι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤHΣ

Αν ο κυκλοφορητής (με ταχύτητες) δε λειτουργεί ενώ τροφοδοτείται με τάση, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:

 • Να είναι κολλημένος ο κινητήρας. Αυτό συνήθως μπορεί να παρουσιαστεί αν ο κυκλοφορητής δεν έχει λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ξεκόλλημα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του κινητήρα και περιστρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι.
 • Να έχει φρακάρει η φτερωτή στο κέλυφος από σκουριές ή σκουπίδια που υπήρχαν στο δίκτυο. Ξεβιδώνουμε τις βίδες που συγκρατούν τον κινητήρα πάνω στο κέλυφος της αντλίας και την καθαρίζουμε. Η τυχόν υπερθέρμανση του νερού μπορεί να στρεβλώσει (πετσικάρει) τη φτερωτή. Ξεβιδώνουμε τον κινητήρα και αντικαθιστούμε τη φτερωτή.
 • Σε μονοφασικό κυκλοφορητή μπορεί να έχει καταστραφεί ο πυκνωτής εκκίνησης. Αν ξεβιδώνοντας τη βίδα εξαέρωσης και στρέφοντας τον άξονα με ένα κατσαβίδι, ο κυκλοφορητής δεν ξεκινάει, ο πυκνωτής έχει χαλάσει. Τον αντικαθιστούμε με ένα καινούριο με ίδια χαρακτηριστικά.
 • Οι επαφές ρύθμισης των ταχυτήτων περιστροφής μπορεί να είναι κατεστραμμένες. Αντικαθιστούμε το μοντούλ ταχυτήτων.
 • Σε τριφασικό κυκλοφορητή ελέγχουμε αν έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό. Αν αυτό συμβαίνει, ελέγχουμε αν πάνε τρεις φάσεις ή μήπως έχει κολλήσει ο άξονας.
 • Να έχει καεί η περιέλιξη. Αυτό μπορεί να συμβεί από είσοδο νερού στα τυλίγματα του κινητήρα.

Θόρυβοι προερχόμενοι από τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Σαν πιθανές αιτίες δημιουργίας θορύβου από τον κυκλοφορητή σε ένα δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, μπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω:

 • Η μεγάλη ταχύτητα νερού. Αν η ταχύτητα του νερού σε κάποια τμήματα του δικτύου ξεπεράσει το 1 m/sec μπορεί να είναι αιτία να ακουστεί θόρυβος ροής. Η μείωση των στροφών του κυκλοφορητή μειώνει και την ένταση του θορύβου. Αν η μείωση των στροφών γίνει αιτία ώστε κάποια σώματα να τροφοδοτηθούν ελλιπώς με νερό, θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της διαμέτρου του σωλήνα.
 • Σκουπίδια στην αντλία. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εύκολα με άνοιγμα και καθαρισμό της φτερωτής και του κελύφους.
 • Μεταφορά δονήσεων από τον κυκλοφορητή στις σωλήνες και εμφάνιση φαινομένων συντονισμού. Η λύση μπορεί να προέλθει αν προβούμε σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες: i) προσθήκη αντικραδασμικών εξαρτημάτων, ii) καλύτερη στήριξη των σωλήνων και σε μικρότερη απόσταση τα στηρίγματα, iii) χρήση στηριγμάτων με λάστιχο, iv) μόνωση των σωλήνων.
 • Θόρυβοι από σπηλαίωση. Αν η πίεση του νερού μειωθεί, μπορεί να κάνει την εμφάνισή του το φαινόμενο της σπηλαίωσης με επακόλουθο μεταξύ των άλλων την εμφάνιση θορύβου. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με επαναφορά της πίεσης στα κανονικά επίπεδα, από τον αυτόματο πλήρωσης.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

Οι βλάβες στους αυτόµατους πλήρωσης δεν είναι σπάνιες στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης. Ευτυχώς όµως το κόστος τους είναι µικρό και η αντικατάστασή τους εύκολη. Τα πιθανότερα προβλήµατα που µπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι:

 • Να µην έχουµε πλήρωση της εγκατάστασης λόγω κολλήµατος από άλατα. Χτυπώντας το ελαφρά µε ένα σφυρί είναι πιθανό να ξεκολλήσει το έµβολο από τα άλατα. Αν αποτύχει, τότε στρέφουµε την βαλβίδα ρύθµισης προς τα δεξιά µέχρι να ακούσουµε το νερό να εισέρχεται.
 • Μεγάλη αύξηση της πίεσης. Αυτό συµβαίνει όταν έχει καταστραφεί το ελατήριο. Στην περίπτωση αυτή αντικαθιστούµε τον αυτόµατο. Πριν τον αντικαταστήσουµε, ανοίγουµε τον αυτόµατο και καθαρίζουµε το έµβολο καθώς µπορεί η ανεπιθύµητη αύξηση της πίεσης να οφείλεται στις επικαθίσεις σκουπιδιών στο έµβολο.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος της εγκατάστασης. Τότε πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος της καλής λειτουργίας του αυτόµατου πλήρωσης. Ο έλεγχος γίνεται αδειάζοντας µικρή ποσότητα νερού από την εγκατάσταση, µειώνοντας µε αυτό τον τρόπο την πίεση και παρακολουθώντας στο µανόµετρο αν θα αποκατασταθεί. Η βλάβη του αυτόµατου πλήρωσης µπορεί να προκαλέσει το φαινόµενο σπηλαίωσης. (Η σπηλαίωση είναι η δημιουργία φυσαλίδων ατµού σε ένα ρέον υγρό στο σηµείο όπου η πίεση του πέφτει χαµηλότερα από την πίεση ατµού του. Η σπηλαίωση θεωρείται από τους κύριους παράγοντες φθοράς σε βιοµηχανικά συστήµατα).

ΜΠΕΚ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά εξαρτήματα του καυστήρα είναι το μπεκ. Κατά το ξεκίνημα του καυστήρα για την χειμερινή περίοδο, πρέπει να είναι καθαρό από βρωμιές ή σκουπίδια. Η αντικατάστασή του με ένα νέο μπεκ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ

Πριν την εκκίνηση του λέβητα ελέγχουμε την ηλεκτροβάνα αυτονομίας. Αυτό γίνεται ως εξής: αφαιρούμε τον κινητήρα από τον κορμό και κατόπιν ελέγχουμε αν γυρνάει η βίδα η οποία βρίσκεται στον κορμό, έτσι ώστε ανάλογα με την εντολή που θα πάρει από τον θερμοστάτη χώρου να μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Το φίλτρο πετρελαίου πρέπει να είναι καθαρό. Για να το ελέγξουμε, το ξεβιδώνουμε και το καθαρίζουμε με πετρέλαιο έτσι ώστε να φύγουν βρωμιές ή σκουπίδια. Αλλιώς, υπάρχει περίπτωση αυτά να οδηγηθούν στον καυστήρα και να καταλήξουν στο μπεκ πετρελαίου, προκαλώντας έτσι βλάβη.

Ενδοδαπέδια θέρμανση: Πώς λειτουργεί και τι προσφέρει;

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι ένα σύστημα θέρμανσης στο οποίο η θερμική ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό του δαπέδου. Σε ολόκληρη την επιφάνεια κάτω από το δαπέδο τοποθετούνται ειδικοί σωλήνες στους οποίους διοχετεύεται το ζεστό νερό. Έτσι, ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα, σε σταθερή θερμοκρασία, χωρίς να δημιουργούνται ρεύματα αέρα όπως γίνεται σε άλλους τρόπους θέρμανσης (καλοριφέρ, fan coils, κ.λπ.) και η κατανομή της θερμοκρασίας στο χώρο είναι η καλύτερη δυνατή.
Σε ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης, οι βασικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται είναι ίδιες με εκείνες των συμβατικών συστημάτων: καυστήρας, λέβητας, κυκλοφορητής, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καύσιμο (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λπ). Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι τελικοί αποδέκτες του ζεστού νερού δεν είναι τα σώματα καλοριφέρ αλλά το ίδιο το δάπεδο, το οποίο λειτουργεί ως θερμαντικό σώμα. Αφού θερμομονωθεί το δάπεδο από κάτω, απλώνεται ένα σύστημα σωλήνων οι οποίοι μεταφέρουν το ζεστό νερό σε όλη του την επιφάνεια. Έτσι, το δάπεδο θερμαίνεται σιγά σιγά και ακτινοβολεί τη θερμότητα στον αέρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ομοιόμορφη θέρμανση του αέρα, από κάτω προς τα πάνω, και όχι συγκέντρωση της θέρμανσης κοντά στα σώματα. Έτσι η υψηλότερη θερμοκρασία χώρου είναι ακριβώς στο σημείο που θέλουμε, δηλαδή στα πόδια μας την ίδια ώρα που η χαμηλή θερμοκρασία στην οροφή (εκεί που η θερμότητα δε μας χρησιμεύει σε τίποτα) εξασφαλίζει μείωση της σπατάλης ενέργειας.
Η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί ιδανική επιλογή σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. σε εγκαταστάσεις θέρμανσης πολυόροφων μονοκατοικιών, θέρμανσης μεγάλων ψηλοτάβανων χώρων, θέρμανσης ημιυπαίθρυων, ακόμη και υπαίθριων χώρων.

Πλεονεκτήματα:

Η ενδοδαπέδια θέρμανση παρουσιάζει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Άνεση. Η ενδοδαπέδια θέρμανση διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο χώρο χωρίς ενοχλητικά ρεύματα και διοαρροή θερμότητας στην οροφή.
 • Οικονομία. Οι χαμηλές θερμοκρασίες της ενδοδαπέδιας και η σωστή κατανομή της θερμοκρασίας μειώνουν το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποφυγή θέρμανσης του αέρα σε ψηλούς χώρους (εκκλησίες, αεροδρόμια κ.λπ.).
 • Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση των χώρων. Η θέρμανση δαπέδου προσφέρει πλήρη ελευθερία στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές και στη διακόσμηση και ενδείκνυται ιδιαίτερα για κατοικίες.
 • Υγιεινό περιβάλλον. Οι χαμηλές θερμοκρασίες της ενδοδαπέδιας δεν ξηραίνουν τον αέρα του χώρου. Λόγω της μη ύπραξης ρευμάτων αέρα, της έλλειψη σκόνης και της διατήρηση της υγρασίας του αέρα στο χώρο, δημιουργεί ακόμα πιο ιδανικές συνθήκες, ειδικά για άτομα με χρόνια προβλήματα αλλεργίας και άσθματος.
 • Ηχομόνωση λόγω της απομόνωσης του θερμομπετού από την πλάκα σκυροδέματος.
 • Αποτροπή ρευμάτων αέρα, σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους θέρμανσης (ιδανική επιλογή για την αποτροπή ρευμάτων από όροφο σε όροφο στις πολυόροφες κατοικίες και σε κατοικίες που περιέχουν εσωτερικά αίθρια).

Μειονεκτήματα:

 • Μεγάλη αδράνεια που σημαίνει ότι αργεί πολύ να ζεστάνει ή να κρυώσει και δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις διακοπτόμενης λειτουργίας, όπως για παράδειγμα σε εξοχικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται λίγες ημέρες το χρόνο ή σε περιπτώσεις μεγάλης καθημερινής απουσίας από το σπίτι. Δεν ενδείκνυται επίσης σε περιοχές με πολύ ήπιο κλίμα και μεγάλες, γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος διότι το σύστημα αργεί να τις «παρακολουθήσει».
 • Αυξημένο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με τα θερμαντικά σώματα, όπου βέβαια η απόσβεση γίνεται σύντομα (4 με 5 χρόνια).
 • Η αποδιδόμενη θερμική ισχύς περιορίζεται από τη διαθέσιμη επιφάνεια δαπέδου και τη μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται αυτό να φθάσει, γεγονός που σημαίνει ότι προϋποτίθεται η εφαρμογή καλής θερμομόνωσης. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί γενικά μειονέκτημα (η θερμομόνωση είναι η καλύτερη ενεργειακή επένδυση για ένα σύγχρονο σπίτι) ωστόσο μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί. Επίσης, ενδέχεται σε χώρους με μικρή επιφάνεια ελεύθερου δαπέδου και μεγάλες θερμικές απώλειες (π.χ. χώρους με μεγάλα ανοίγματα, λουτρά κ.λπ.) να μην επαρκεί η ενδοδαπέδια και να απαιτείται η προσθήκη κάποιου θερμαντικού σώματος.
Με έναν ηλιακό θερμοσίφωνα έχουμε επιπλέον επιλογές!
 • Το ζεστό νερό από τον ηλιακό θερμοσίφωνα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για τα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων ή ακόμη υπάρχουν μονάδες αερίου που μας ανεβάζουν τη θερμοκρασία των νερών του ηλιακού αν αυτή δεν είναι στο επιθυμητό σημείο π.χ. από τους 25°C στους 37°C και όχι από τους 15°C που είναι το νερό της ύδρευσης στους 37°C.
 • Όλοι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες διαθέτουν και ηλεκτρική αντίσταση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσουμε τη θερμοκρασία του νερού χρήσης.
 • Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες, εκτός από την ηλιακή και ηλεκτρική ενέργεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ενέργεια της θέρμανσης που χρησιμοποιούμε το χειμώνα, π.χ. από πετρέλαιο, υγραέριο, στερεά καύσιμα, η οποία θα λειτουργήσει όπως το μπόιλερ στο σπίτι μας μέσα. Στην περίπτωση αυτή ο ηλιακός μας θερμοσίφωνας ονομάζεται τριπλής ενέργειας και θα πρέπει να παραγγελθεί σαν τέτοιος εφόσον υπάρχουν οι υποδομές (π.χ. παροχή καλοριφέρ προς τον ηλιακό θερμοσίφωνα).
 • Σε περίπτωση κυρίως μονοκατοικιών ή συγκροτημάτων με κοινά ενεργειακά χαρακτηριστικά μπορεί να τοποθετηθεί συστοιχία συλλεκτών και το δοχείο να είναι σε χώρο λεβητοστασίου, όπου με ένα σταθμό ελέγχου θα λειτουργήσουμε το σύστημα το οποίο λέγεται βεβιασμένης κυκλοφορίας.
 • Στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε συλλέκτες κενού αντί για τους επιλεκτικούς στις περιπτώσεις: Α) Μη ικανοποιητικής ηλιοφάνειας Β) Αυξημένη ζήτηση για Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ).
Προστασία ηλιακού θερμοσίφωνα από τον παγετό

Όταν υπάρχει περίπτωση παγωνιάς δεν πρέπει να ανησυχούμε για τον ηλιακό μας γιατί υπάρχει αντιψυκτικό στο κλειστό του κύκλωμα που τον προστατεύει. Υπάρχει όμως περίπτωση να παγώσει το νερό στις σωληνώσεις που μεταφέρουν το νερό από το σπίτι μας στον ηλιακό και από τον ηλιακό στο σπίτι. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο, φροντίζουμε το βράδυ να έχουμε ζεστάνει τον ηλιακό μας με το ρεύμα, ενώ αν θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα παγώσουν οι σωλήνες, αφήνουμε κατά την διάρκεια της νύχτας, μία βρύση του ζεστού νερού να τρέχει ελάχιστα. Σε περίπτωση που συμβεί να παγώσουν οι σωλήνες, τότε δεν ανάβουμε το ηλεκτρικό ρεύμα και ανοίγουμε μία βρύση του ζεστού, περιμένοντας πότε θα ξεπαγώσουν. Κατόπιν μπορούμε να ανοίξουμε την ηλεκτρική αντίσταση.

Σύντομες οδηγίες για την αντιμετώπιση του παγετού:

 1. Αφήνουμε λίγο ανοικτή μία βρύση ζεστού νερού για όσο χρόνο η θερμοκρασία πλησιάζει ή πέφτει κάτω από τους 0°C.
 2. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καθόλου ροή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιστολάκι μαλλιών για να ξεπαγώσουμε αρχικά την βαλβίδα ασφαλείας και στη συνέχεια τα εκτεθειμένα τμήματα σωληνώσεων.
 3. Μην χρησιμοποιείτε φλόγιστρα ή καυτό νερό γιατί το πιθανότερο είναι να σπάσουμε τους σωλήνες και τα εξαρτήματα.
 4. Η χρήση της αντίστασης για θέρμανση του νερού πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΟΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με προσοχή έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία νερού, η οποία στην περίπτωση που συναντήσει παγωμένα τμήματα του δικτύου μπορεί να προκαλέσει θερμικό σοκ και ρωγμές.

 

Πώς γίνεται η εξαέρωση των καλοριφέρ;

Η πρώτη κίνηση είναι να ανάψουμε το σύστημα θέρμανσης και να περιμένουμε έτσι ώστε να ζεσταθούν αρκετά τα σώματα. Κατόπιν θα πρέπει να τα ελέγξουμε ένα ένα για να δούμε εάν έχουν ζεσταθεί ικανοποιητικά. Αυτό που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι εάν ακούμε θόρυβο μέσα στα σώματα καθώς και εάν κάποια από αυτά δεν έχουν θερμανθεί επαρκώς. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εξαέρωση των καλοριφέρ έχοντας υπόψη ότι τα σώματα καίνε για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποιο ατύχημα. Καλό είναι να έχουμε πρόχειρο ένα δοχείο για να μαζέψουμε το ζεστό νερό που βγαίνει και κάποια πανιά για να μη λερώσουμε το πάτωμα. Επίσης, απαραίτητο για την εξαέρωση είναι να έχουμε το ειδικό κλειδί-πεταλούδα ή ένα λεπτό κατσαβίδι (για τα πιο καινούργια καλοριφέρ). Πολλά σώματα έχουν ένα μικρό βρυσάκι, μέρος της εξαερωτικής βαλβίδας. Βεβαιωθείτε ότι κοιτάζει προς τα κάτω έτσι ώστε να μη χυθεί το νερό εκτός του δοχείου. Ανοίγουμε λοιπόν προσεκτικά την βαλβίδα εξαερισμού που βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλοριφέρ και περιμένουμε να φύγει όλος ο αέρας. Αυτό το καταλαβαίνουμε διότι όταν τελειώσει ο αέρας ξεκινά να βγαίνει νερό με σταθερή ροή, οπότε και κλείνουμε τη βαλβίδα εξαερισμού. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι τα σώματα να σταματήσουν να κάνουν θόρυβο και να είναι όλα ομοιόμορφα ζεστά.
Tip 1: Στην περίπτωση που τα καλοριφέρ δεν ζεσταίνουν ενώ έχετε κάνει την εξαέρωση θα πρέπει να καλέσετε κάποιον τεχνικό.
Tip 2: Προσοχή στην ασφάλεια! Καλό είναι κατά την εξαέρωση των καλοριφέρ να μην υπάρχουν παιδιά τριγύρω, ώστε σε περίπτωση που πεταχτεί καυτό νερό να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα.

Πώς γίνεται η συντήρηση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα;

Όπως κάθε σύστημα που λειτουργεί έτσι και ο ηλιακός θερμοσίφωνας θέλει τη συντήρησή του.

 • Η καλύτερη απόδοση των σημερινών ηλιακών σε περιόδους με λιγότερη ηλιοφάνεια π.χ. τον χειμώνα, μας δημιουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες την “υποχρέωση” να ανανεώνουμε το νερό του δοχείου ή αν απουσιάζουμε για διάστημα από το σπίτι μας, να σκεπάζουμε τους συλλέκτες προκειμένου να αποφύγουμε τις υπερθερμάνσεις, που ναι μεν το νερό θα εκτονωθεί από την βαλβίδα, “κουράζουμε” όμως τον ηλιακό και τον καταπονούμε.
 • Όταν η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα μειώνεται, η πιο πιθανή αιτία είναι η έλλειψη αντιψυκτικού υγρού στον συλλέκτη. Το συμπληρώνουμε κατά προτίμηση το βράδυ με το ειδικό υγρό (όχι PARAFLU) και κλείνουμε τη βαλβίδα το πρωί. Προσοχή στο αντιψυκτικό που θα χρησιμοποιηθεί.
 • Στο δοχείο του ηλιακού θερμοσίφωνα επάνω στην αντίσταση είναι βιδωμένο και το ανόδιο μαγνησίου, το οποίο φθείρεται και πρέπει να αντικαθίσταται. Αυτό συμβαίνει κάθε 2 ή 3 έτη. Η αντίσταση πρέπει να συνδέεται απαραίτητα με τη γείωση της οικοδομής.
Πώς επιλέγουμε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα και τι επιλογές υπάρχουν;

Πριν προβούμε στην αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα, πρέπει να δώσουμε προσοχή στα εξής:

 1. Μέγεθος του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι επιλογές σε χωρητικότητα νερού του δοχείου του ηλιακού είναι συνήθως στα 120lt, στα 150 ή 160lt και στα 200lt. Γενικά υπολογίζουμε αυτό που επαρκεί, υπολογίζοντας μια μέση κατανάλωση ανά άτομο τα 40 λίτρα (εάν δεν κάνουμε εξεζητημένη χρήση). Άρα για μία 4μελή οικογένεια ένα δοχείο από 150 έως 160 λίτρα κρίνονται ικανοποιητικά. Δηλαδή 4 μέλη x 40 λίτρα = 160 λίτρα ή αντίστοιχα 3 μέλη x 40 λίτρα = 120 λίτρα.
 1. Ποιότητα του δοχείου: Τα δοχεία του ηλιακού διαφέρουν σε σχέση με το υλικό που έχουν στον εσωτερικό τους κάδο για το νερό που χρησιμοποιούμε και έρχεται σε επαφή με εμάς (γιατί τα υγρά νερό και αντιψυκτικό του συλλέκτη είναι μέρος ενός κλειστού κυκλώματος). Τα δοχεία διακρίνονται σε:
 • GLASS, δηλαδή δοχείο μπόιλερ με επίστρωση ειδικής υάλωσης πάνω σε λαμαρίνα.
 • ΧΑΛΚΙΝΟ, δηλαδή μπόιλερ με κατασκευασμένο τον εσωτερικό μανδύα από χαλκό.
 • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (ΙΝΟΧ), δηλαδή δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα με αντοχή στην διάβρωση και ηλεκτρόλυση.
 1. Συλλέκτες του ηλιακού θερμοσίφωνα: Οι συλλέκτες σήμερα έχουν επίστρωση τιτανίου με αποτέλεσμα την καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και κυρίως τον χειμώνα. Εννοείται ότι η μεγαλύτερη συλλεκτική επιφάνεια, συντομεύει τον χρόνο που θερμαίνεται το νερό, που χρησιμοποιούμε από τον ηλιακό.
  Η συλλεκτική επιφάνεια του ηλιακού διαφέρει και πλέον δίνονται περισσότερες από μία επιλογές σε κάθε τύπο ηλιακού, με έναν ή δύο συλλέκτες για τα ηλιακά από 150 λίτρα και πάνω, π.χ. ηλιακό 160 λίτρα με 2m², με 2,35m², με 2,75m² κλπ. Επίσης διαφέρει και η ποιότητα των ηλιακών συλλεκτών, παίρνοντας υπ’όψιν τη μόνωση, το κρύσταλλο, το αλουμίνιο, την πυκνότητα των σωληνώσεων, το φύλλο απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν μετρήσεις και πιστοποιήσεις αντίστοιχα για τους συλλέκτες που τους διαφοροποιεί.
 1. Βάση ηλιακού θερμοσίφωνα: Ανάλογα με το μέρος τοποθέτησής του ονομάζονται πλάκας ή κεραμοσκεπής. Ο προσανατολισμός τους πρέπει να είναι νότιος με νοτιοδυτικός και να μην υπάρχουν εμπόδια που τον επισκιάζουν, για τη μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιοφάνειας.
Συχνές ερωτήσεις γύρω από την ενδοδαπέδια θέρμανση

1. Με ποιες πηγές θερμότητας συνεργάζεται ένα σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης;

Μια εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης μπορεί να λειτουργήσει άψογα με όλους σχεδόν τους τύπους πηγών ενέργειας (λέβητας πετρελαίου, λέβητας φυσικού αερίου, αντλία θερμότητας, ηλιοθερμική εγκατάσταση κ.λπ.). Ιδανικό συνδυασμό αποτελεί η επιλογή ενδοδαπέδιας θέρμανσης και αντλίας θερμότητας, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες που λειτουργεί το ενδοδαπέδιο σύστημα ευνοούν την λειτουργία της αντλίας θερμότητας αφού δεν την αναγκάζουν να λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης της αντλίας θερμότητας. Για να λειτουργεί άψογα η ενδοδαπέδια θέρμανση με λέβητες πετρελαίου και αερίου απαιτείται η ύπαρξη τρίοδης βάνας ανάμειξης και κατάλληλου συστήματος αντιστάθμισης ώστε να εξασφαλίζεται ότι το νερό που θα κυκλοφορεί στα κυκλώματα της ενδοδαπέδιας δε θα ξεπεράσει ποτέ τους 45°C. Υπό την προϋπόθεση αυτή, μια εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης θα λειτουργήσει άψογα και με τους δύο αυτούς τύπους λεβήτων. Τέλος, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενδοδαπέδιας θέρμανσης και λέβητα ξύλου / βιομάζας, η επιλογή αυτή όμως απαιτεί εμπειρία για την επιλογή των κατάλληλων ασφαλιστικών διατάξεων, ενώ πρέπει πάντα και υποχρεωτικά να εγκαθίσταται δοχείο αδράνειας και ελεγκτής ψηφιακής αντιστάθμισης.

2. Τι υλικό μπορώ να επιλέξω στο τελικό δάπεδο;

Η ενδοδαπέδια θέρμανση συνεργάζεται άψογα με τους περισσότερους τύπους δαπέδων όπως πλακάκια, μάρμαρα και κολλητό ή πλωτό ξύλινο δάπεδο. Ανάλογα με το τελικό δάπεδο που θα επιλέξουμε θα πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές τόσο του κατασκευαστή του συστήματος της ενδοδαπέδιας, όσο και του κατασκευαστή του δαπέδου. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν επιλέγουμε πλωτό ή κολλητό ξύλινο δάπεδο, ώστε το ξύλο που επιλέγουμε να έχει την κατάλληλη μηχανική αντοχή και πολύ χαμηλή υγρασία εντός των προδιαγραφών. Σε γενικές γραμμές τα πιο εύκολα υλικά είναι τα πλακάκια (που θα πρέπει να τοποθετηθούν με σχετικά μεγάλο αρμό και ελαστομερή κόλλα) και τα ξύλινα δάπεδα (κολλητά και πλωτά). Όταν πρόκειται για μεγάλες ενιαίες επιφάνειες, το μάρμαρο δημιουργεί δυσκολίες στην εφαρμογή, λόγω της αναγκαστικής δημιουργίας κατά μήκος αρμών. Για την παραλαβή των συστολοδιαστολών είναι υποχρεωτική η δημιουργία κατά μήκους αρμών που χαλάνε την αισθητική του χώρου. Τέλος, είναι δυνατή η ενδοδαπέδια θέρμανση σε καρφωτό ξύλινο δάπεδο, σε αυτήν όμως την περίπτωση αλλάζει εντελώς η φιλοσοφία σχεδιασμού και διάστρωσης, και το κόστος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης αυξάνει υπερβολικά, ενώ ελάχιστα είναι τα συνεργεία που μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία ένα τέτοιο έργο.

3. Πόσο ύψος απαιτείται για την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης;

Το απαιτούμενο ύψος για την κατασκευή της εγκατάστασης κυμαίνεται από 9 μέχρι 11 εκατοστά. Ωστόσο υπάρχουν διαθέσιμα και άλλα συστήματα ενδοδαπέδιας από αυτό που περιγράφηκε παραπάνω (συστήματα ενδοδαπέδιας χαμηλού ύψους), με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε ύψη μέχρι και 5cm από το σκυρόδεμα μέχρι το τελικό δάπεδο. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος απαιτεί εμπειρία, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει η επιλογή να γίνει από μηχανολόγο μηχανικό που θα συντάξει μελέτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

4. Τι θα γίνει αν τρυπήσουν οι σωλήνες στο δάπεδο;

Μια εγκατάσταση η οποία θα σχεδιαστεί από μηχανολόγο και θα κατασκευαστεί από εκπαιδευμένους τεχνικούς είναι μια απολύτως ασφαλής επένδυση και η εγκατάστασή μας δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Ο μοναδικός τρόπος να καταστρέψουμε την εγκατάσταση, είναι να τρυπήσουμε την σωλήνα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης με δράπανο ή άλλο εργαλείο. Ακόμη και στην απίθανη αυτή περίπτωση, είναι δυνατή η επισκευή της σωλήνας.

5. Η ενδοδαπέδια θέρμανση ευνοεί την ανάπτυξη μικροβίων και μικρό-οργανισμών;

Το σύστημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης έχει κατηγορηθεί για μια σειρά από προβλήματα που υποτίθεται ότι δημιουργεί, όπως το ότι βοηθά στην ανάπτυξη μικρο-οργανισμών και μικροβίων. Η ενδοδαπέδια θέρμανση όχι μόνο δε βοηθά στην ανάπτυξη των μικροβίων, αλλά αντίθετα εμποδίζει την ανάπτυξή τους, αφού η υψηλή θερμοκρασία του δαπέδου σκοτώνει τα μικρόβια που βρίσκονται στο δάπεδο.

6. Η ενδοδαπέδια θέρμανση δημιουργεί φλεβίτη και κυρσούς;

Μια άλλη κατηγορία είναι ότι η θέρμανση δαπέδου δημιουργεί φλεβίτιδα και κυρσούς στα πόδια. Διεθνείς οργανισμοί έχουν εκπονήσει μελέτες που αποδεικνύουν ότι όταν η θερμοκρασία δαπέδου είναι μέχρι και 2°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία σώματος, δε δημιουργείται κανένας κίνδυνος για την υγεία μας. Σε μια εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, η μέση θερμοκρασία του δαπέδου κυμαίνεται από 28 μέχρι 32°C, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία του δαπέδου πολύ σπάνια φτάνει τους 39°C και δεν τους ξεπερνά ποτέ, συνεπώς η υγεία μας δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Η “κακή φήμη” της ενδοδαπέδιας μάλλον οφείλεται σε κακές εγκαταστάσεις που κατασκεύασαν άνθρωποι που δε γνώριζαν το αντικείμενο. Αν μια εγκατάσταση είναι τόσο άθλια κατασκευασμένη που η θερμοκρασία του νερού στο κύκλωμα της ενδοδαπέδιας γίνει π.χ. 85 βαθμούς, τότε οι κυρσοί μάλλον θα είναι το λιγότερο που θα μας απασχολεί.

7. Τι πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα στην ενδοδαπέδια εγκατάστασή μου;

 • Να επιλέξετε ένα σωστό συνεργείο που να έχει κάνει δουλειές και έργα που να τα έχετε δει.
 • Οι αρμοί διαστολής της ενδοδαπέδιας θα πρέπει να περιστοιχίζουν όλο το σπίτι περιμετρικά.
 • Το μονωτικό υλικό θα πρέπει να καλύπτει ΟΛΗ την επιφάνεια του δαπέδου.
 • Επιλέξτε εξειδικευμένο συνεργείο θερμομπετόν.
 • Επιλέξτε επαγγελματία πλακά που να γνωρίζετε τη δουλειά του.
 • Η εκκίνηση του συστήματος πρέπει να γίνει αυξάνοντας την θερμοκρασία του νερού σταδιακά, έναν βαθμό κάθε μέρα ή όσο ορίζει το εγχειρίδιο εγκατάστασης του κατασκευαστή.

8. Πώς συμφέρει να λειτουργεί η εγκατάστασή μου;

Τι με συμφέρει περισσότερο; Να διατηρώ σταθερή τη θερμοκρασία χώρου ή να διακόπτω τη λειτουργία της ενδοδαπέδιας; Εκτός κι αν έχετε εγκαταστήσει σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης άμεσης απόδοσης, η εγκατάστασή σας έχει μεγάλη αδράνεια. Αδράνεια σημαίνει χρονική υστέρηση μεταξύ της εντολής του θερμοστάτη μέχρι να πιάσει θερμοκρασία ο χώρος είναι μεγάλη. Το αν συμφέρει να λειτουργούμε την εγκατάστασή μας έχει να κάνει με τις συνήθειες των ενοίκων. Άλλη είναι η σωστή απάντηση για τους ένοικους π.χ. που δε διαμένουν στο σπίτι όλο το χρόνο, αλλά κάνουν περιστασιακή χρήση και άλλη θα είναι αν αφορά σε μια οικογένεια που το πρωί φεύγουν όλοι, οι γονείς για τις δουλειές τους και τα παιδιά για τα σχολεία, και άλλη αν αφορά ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που κάθονται σπίτι όλη μέρα και νιώθουν να κρυώνουν στους 23°C. Η απάντηση επίσης εξαρτάται και από την πηγή ενέργειας που διαθέτει η εγκατάστασή μας. Αν η πηγή ενέργειας είναι π.χ. αντλία θερμότητας, τότε συμφέρει να διατηρείτε πάντα μια σταθερή θερμοκρασία. Ακόμη καλύτερα, μειώστε τη θερμοκρασία το βράδυ. Σε γενικές γραμμές, αν επιλέξουμε από το σύστημα αυτοματισμού της εγκατάστασής μας κανονική θέρμανση 21°C τις ώρες που συνήθως είμαστε στο σπίτι και μια χαμηλότερη π.χ. 18°C τις ώρες που λείπουμε ή κοιμόμαστε, τότε η εγκατάστασή μας θα λειτουργεί καλά και οικονομικά σε όλες τις περιπτώσεις.

9. Τι μπορώ να κάνω για να βελτιώσω την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσής μου;

Μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την ενδοδαπέδια θέρμανσή σας, είναι:

 • Να εγκαταστήσετε θερμοστάτη χώρου με έλεγχο PiD control.
 • Να εγκαταστήσετε θερμοστάτες χώρου και ηλεκτροβάνες σε κάθε δωμάτιο ή θερμική ζώνη του χώρου σας.
 • Να τη συντηρείτε με έναν χημικό καθαρισμό της εγκατάστασης κάθε 5 έτη.
Τι είναι η ενεργειακή ετικέτα για τα κλιματιστικά;

Η νέα ενεργειακή ετικέτα, αφορά σε όλα τα κλιματιστικά Eco Design. Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύουν όλα τα κλιματιστικά και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση του ρεύματος και την ενεργειακή κατάταξη του κλιματιστικού.

 1. Εμπορικό σήμα.
 2. Ενεργειακή κατάταξη στην Ψύξη. Α+++ η πιο αποδοτική.
 3. Ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 4. SEER: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης ψύξης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην λειτουργία της ψύξης σε KWh/ έτος.
 5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην Ψύξη (kW/έτος).
 6. Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB).
 7. Ισχύς θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB).
 8. Μοντέλο εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 9. Ενεργειακή κατάταξη στη θέρμανση.
 10. Θερμικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 11. SCOP: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση, ο οποίος υπολογίζεται ως λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης σε KWh/έτος.
 12. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kW/έτος).
 13. Ευρωπαϊκός χάρτης χωρισμένος σε 3 ζώνες.
Τι είναι ο ιονιστής στα κλιματιστικά και γιατί να επιλέξω κλιματιστικό με ιονιστή;

Κάθε κλιματιστικό είναι εφοδιασμένο με φίλτρα που καθαρίζουν τον κλιματιζόμενο αέρα από σκόνες, οσμές, μικροοργανισμούς κ.λπ. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις άνεσης και υγιεινής κάνουν κάποιους κατασκευαστές να εφοδιάζουν τα κλιματιστικά και με ιονιστή. Ο ιονιστής είναι ένα πρόσθετο φίλτρο προηγμένης ηλεκτρονικής τεχνολογίας (cold plasma) που απελευθερώνει ιόντα στον αέρα, με αποτέλεσμα ο αέρας που φτάνει στον κλιματιζόμενο χώρο να είναι απαλλαγμένος από κάθε είδους ξένα σωματίδια (σκόνες, γύρη και άλλα αλλεργιογόνα στοιχεία που υπάρχουν στον αέρα). Δεν απαιτείται η μόνιμη ενεργοποίηση του ιονιστή, μπορείτε να τον ενεργοποιείτε περίπου μία ώρα στο σύνολο της κάθε ημέρας που χρησιμοποιείται το κλιματιστικό σας. Τελικό αποτέλεσμα: ένα περιβάλλον χωρίς οσμές, υγιεινό, ασφαλές ήρεμο και ευχάριστο.

Τι είναι οι λέβητες συμπύκνωσης φυσικού αερίου και γιατί να τους επιλέξουμε

Οι λέβητες συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν για την εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης κατά τη συμπύκνωση του παραγόμενου υδρατμού στο καυσαέριο (ο οποίος προέρχεται από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και την υγρασία του αέρα καύσης). Τα αέρια καύσιμα έχουν το πλεονέκτημα αυξημένης περιεκτικότητας υδρογόνου, ενώ δεν περιέχουν θείο. Σε ένα λέβητα συμπύκνωσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περίπου το 50% έως 80% της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης του υδρατμού επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης μέχρι 108% περίπου (με αναφορά την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου).

Πώς προκύπτει ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Έχει καθιερωθεί, να υπολογίζεται ο ονομαστικός βαθμός απόδοσης ενός λέβητα βάση της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης και δεν υπολογίζεται καθόλου η επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί από την ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του λέβητα. Ένας λέβητας φυσικού αερίου, με ονομαστικό βαθμό απόδοσης 90%, όταν καταναλώσει 1m³ καυσίμου, παράγει (8.130 x 0.9) = 7.317Kcal. Ο πιο σύγχρονος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης και ελεγχόμενη παροχή οξυγόνου μέσω των ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενων στροφών του ανεμιστήρα, έχει αντίστοιχο βαθμό απόδοσης έως και 95%, άρα με το ίδιο 1m³ φυσικού αερίου παράγει (8.130 x 0.95) = 7.723Κcal + 1.032Kcal (από ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του) = 8.755Kcal. Έτσι, προκύπτει «συμβατικός» βαθμό απόδοσης: 8.755 / 8.130 = 1.08 ή 108%.

Γιατί τελικά να επιλέξουμε έναν λέβητα με τεχνολογία συμπύκνωσης;

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο λέβητας συμπύκνωσης, έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το συμβατικό λέβητα, γιατί εκμεταλλεύεται και τη θερμότητα των καυσαερίων, μέρος της οποίας ανακτάται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εναλλάκτη, στον οποίο πραγματοποιείται η ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων. Επιπρόσθετα, ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος και μεταβαλλόμενων στροφών ανεμιστήρας του λέβητα συμπύκνωσης, εγγυάται πάντα τέλεια καύση και μεγάλο βαθμό απόδοσης σε όλο το εύρος ισχύος του λέβητα. Τέλος, οι γενικότερες απώλειες από την καμινάδα και τα τοιχώματα του λέβητα συμπύκνωσης είναι πολύ μικρότερες από εκείνες ενός συμβατικού λέβητα, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας (45-50°C) που βρίσκονται τα καυσαέριά του. Έτσι, ο λέβητας συμπύκνωσης επιτυγχάνει μια σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση με έναν συμβατικό λέβητα, σε κάθε τύπο εγκατάστασης:

 • Έως 15% σε παραδοσιακά συστήματα με θερμαντικά σώματα (υψηλών θερμοκρασιών 70~80°C).
 • Έως 20% σε μεικτά συστήματα.
 • Έως 35% σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης (χαμηλών θερμοκρασιών 40~50°C).

Τέλος, πέρα από το βασικό θέμα της οικονομίας στην κατανάλωση, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των λεβήτων συμπύκνωσης, είναι ότι πλησιάζουν πολύ στο θεωρητικό μοντέλο της «τέλειας» καύσης, κάτι που σημαίνει ότι ελαχιστοποιούνται «επικίνδυνοι» ρύποι όπως το CO (μονοξείδιο του άνθρακα), ή τα ΝΟx (οξείδια του αζώτου), κάτι που από οικολογικής απόψεως τους κάνει ιδανικούς – αν όχι υποχρεωτικούς – για πυκνοκατοικημένες πόλεις.