Η νέα ενεργειακή ετικέτα, αφορά σε όλα τα κλιματιστικά Eco Design. Είναι υποχρεωτικό να συνοδεύουν όλα τα κλιματιστικά και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατανάλωση του ρεύματος και την ενεργειακή κατάταξη του κλιματιστικού.

 1. Εμπορικό σήμα.
 2. Ενεργειακή κατάταξη στην Ψύξη. Α+++ η πιο αποδοτική.
 3. Ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 4. SEER: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης ψύξης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην λειτουργία της ψύξης σε KWh/ έτος.
 5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην Ψύξη (kW/έτος).
 6. Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB).
 7. Ισχύς θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB).
 8. Μοντέλο εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 9. Ενεργειακή κατάταξη στη θέρμανση.
 10. Θερμικό φορτίο σχεδιασμού (kW).
 11. SCOP: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση, ο οποίος υπολογίζεται ως λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης εκφρασμένης σε KWh/έτος προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης σε KWh/έτος.
 12. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη Θέρμανση (kW/έτος).
 13. Ευρωπαϊκός χάρτης χωρισμένος σε 3 ζώνες.

  Ενεργειακή ετικέτα
  Ενεργειακή ετικέτα