Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens διεύρυνε τη σειρά θερμιδομετρητών με επικοινωνία Mbus και πλέον η νέα σειρά WF54 διαθέτει και δύο εισόδους για ανάγνωση παλμών από ογκομετρητές νερού. Οι ηλεκτρονικοί θερμιδομετρητές τύπου πτερωτής WFM54 (μόνο θέρμανση) και WFN54 (θέρμανση και ψύξη) της Siemens, χρησιμοποιούνται για τον σωστό υπολογισμό της κατανάλωσης θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Οι μετρητές αποτελούνται από το τμήμα μέτρησης ροής, δύο συνδεμένα αισθητήρια και έναν επεξεργαστή υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας, που βασίζεται στην παροχή και την διαφορά θερμοκρασίας. Επίσης υπάρχει το τμήμα των δύο εισόδων παλμών για ανάγνωση ογκομετρητών νερού που στην συνέχεια μετατρέπονται σε σήμα Mbus.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων θερμιδομετρητών WF54 είναι:

• Ονομαστική παροχή 0,6 / 1,5 / 2.5 m3/h (ανάλογα τον τύπο)
• Επικοινωνία Mbus
• 2 είσοδοι παλμών για σύνδεση ογκομετρητών νερού
• Θέση εγκατάστασης στην επιστροφή
• Ηλεκτρονική μονάδα με δυνατότητα απόσπασης από το υδραυλικό τμήμα (0,4m καλώδιο)
• Ρύθμιση παραμέτρων από τα πλήκτρα ή από το λογισμικό ACT50 μέσω της οπτικής θύρας
• Κλάση PN 16
• Αισθητηρίο επιστροφής ενσωματωμένο στο υδραυλικό σώμα (εκτός του ειδiκού με μικρότερο μήκος 80mm.)
• Τύπος αισθητηρίου Pt1000, Ø 5.0 mm, length 45 mm
• Μήκος καλωδίου αισθητηρίου 1,5 m
• Βαθμός προστασίας IP65
• Διάρκεια μπαταρίας 10 χρόνια
• Μονάδα μέτρησης kWh
• Αυτοδιάγνωση λειτουργίας
Η παλαιότερη σειρά WFM53 (θέρμανση) και WFN53 (θέρμανση και ψύξη) με επικοινωνία Mbus είναι υπό κατάργηση.