Διαχειριστής
Υπεύθυνος Tμήματος Service
Φράγκος Ιωάννης Εσωτερικό τηλέφωνο 1022 management@ydrocosmos.gr & info@ydrocosmos.gr
Τμήμα ειδών υγιεινής Παπαδοπούλου Παναγιώτα
Εφέντη Εγγήν
Πιπινίκας Αντώνης
Εσωτερικό τηλέφωνο 1024
Εσωτερικό τηλέφωνο 1025
Εσωτερικό τηλέφωνο 1021
sales-showroom@ydrocosmos.gr
Τμήμα ειδών θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού Χαϊρουλάχ Ριτβάν Εσωτερικό τηλέφωνο 1019 sales-engineering@ydrocosmos.gr & info@ydrocosmos.gr
Τμήμα υδραυλικών Τσακουρίδης Ηλίας
Τζαμπάζ Σινάν
Εσωτερικό τηλέφωνο 1026 info@ydrocosmos.gr
Τμήμα Marketing Φωτιάδης Παναγιώτης Εσωτερικό τηλέφωνο 1023 marketing@ydrocosmos.gr
Λογιστήριο Μπαρμπαντιροπούλου Μαρία Εσωτερικό τηλέφωνο 1020 info@ydrocosmos.gr & accounting@ydrocosmos.gr
Ωράριο λειτουργίας Καθημερινά  08:00-21:00 Σάββατο  08:00-15:00