Διαχειριστής
Υπεύθυνος Tμήματος Service
Φράγκος Ιωάννης Εσωτερικό τηλέφωνο 1022 management@ydrocosmos.gr  info@ydrocosmos.gr
Τμήμα ανακαινίσεων Πιπινίκας Αντώνης Εσωτερικό τηλέφωνο 1025 anakainisi@ydrocosmos.gr
Τμήμα ειδών υγιεινής Παπαδοπούλου Παναγιώτα

Σαρχόσογλου Κυριακή

Εσωτερικό τηλέφωνο 1024

Εσωτερικό τηλέφωνο 1021

sales-showroom@ydrocosmos.gr
Τμήμα ειδών θέρμανσης – κλιματισμού – εξαερισμού Χαϊρουλάχ Ριτβάν Εσωτερικό τηλέφωνο 1019 sales-engineering@ydrocosmos.gr  info@ydrocosmos.gr
Τμήμα υδραυλικών Τσακουρίδης Ηλίας
Τζαμπάζ Σινάν
Εσωτερικό τηλέφωνο 1026 info@ydrocosmos.gr
Τμήμα Marketing Φωτιάδης Παναγιώτης Εσωτερικό τηλέφωνο 1023 marketing@ydrocosmos.gr
Λογιστήριο Μπαρμπαντιροπούλου Μαρία Εσωτερικό τηλέφωνο 1020 info@ydrocosmos.gr  accounting@ydrocosmos.gr
Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή  08:00-20:00 Τρίτη, Πέμπτη   08:00-21:00 Σάββατο  08:00-15:00