Όταν η απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα μειώνεται, η πιο πιθανή αιτία είναι η έλλειψη αντιψυκτικού υγρού στον συλλέκτη. Επίσης, κατά τους χειμερινούς μήνες, μπορεί οι ζημιές που θα προκληθούν από την έλλειψή του, να είναι πολύ δαπανηρές. Το χρησιμοποιούμε πάντα αραιωμένο, σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω. Το συμπληρώνουμε κατά προτίμηση το βράδυ με το ειδικό υγρό (όχι PARAFLU) και κλείνουμε τη βαλβίδα το πρωί.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

– Για την αραίωσή του χρησιμοποιείτε καθαρό νερό, στις σωστές αναλογίες ώστε να πετύχετε την επιθυμητή προστασία.

– Αναδεύστε πολύ καλά πριν τροφοδοτήσετε το σύστημα.

– Μεταφορά και αποθήκευση σε συνθήκες περιβάλλοντος.

– Μακρυά από τον ήλιο και ανοικτή φλόγα.

– Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε κατά τη χρήση του.

– Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση με άφθονο νερό.

– Φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά κατά τη χρήση.

– Να φυλάσσεται μακρυά από τα παιδιά.

– Προϊόν μη τοξικό. Δεν απαιτείται ειδική σήμανση (ECC/1999/45).

Προσοχή στο αντιψυκτικό που θα χρησιμοποιηθεί!

Στο κατάστημά μας θα βρείτε το σωστό προϊόν.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το υγρό ΕΔΩ